HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Introductie Treibbal

Treibball is een voor bijna alle honden goed uit te oefenen tak van sport. Er is relatief weinig sprake van belasting, waardoor jonge, maar juist ook oude honden eraan mee kunnen doen. Zelfs honden met een geringe beperking kunnen in treibball een prima mentale belasting vinden, zonder hier lichamelijk onder te lijden. Het is ook zeker niet zo dat alleen de 'veedrijvers' in deze tak van hondensport hun hart kunnen luchten. Treibball is een leuke hondensport voor alle honden die willen (leren) samenwerken met hun handler.

In het midden van een groot veld liggen (afhankelijk van het niveau) maximaal acht ballen. Er zijn diverse grootten. De ballen wegen nagenoeg niets en dus kunnen kleine hondjes ook met grootte ballen werken, maar het verdient aanbeveling om de grootte van de te gebruiken ballen af te laten hangen van de grootte van de hond. De ballen liggen in een driehoek, net zoals bij poolbiljarten gebruikelijk is. De handler staat met zijn hond aan de rand van het veld bij een goal. Op teken van de handler dient de hond zo snel mogelijk de ballen (een voor een) terug te drijven naar de handler, waar de ballen dan ook nog in de goal moeten belanden. De baas mag gebruik maken van stem, handgebaren en/of fluitsignalen. Iedere hond krijgt een maximaal aantal minuten de tijd om alle ballen in de goal te drijven. De tijd start op het moment dat de hond de "outrun” start. De tijd stopt pas op het moment dat alle ballen in de goal zitten en de hond voor de goal ligt.

Bovendien zijn er verschillende spelvarianten mogelijk. Denk hierbij aan het afleggen van een parcours met een bal, het dirigeren en de tijd-gambling.

Veiligheid staat ook bij deze tak van hondensport hoog in het vaandel. Bij de verschillende (in de winkels verkrijgbare, goedkopere) ballen, is er sprake van een risico op ploffen. Het mag voor zichzelf spreken dat dit bijzonder ongewenst is. Om die reden wordt er bij ons dan ook, net als bij de Dogfrisbee, alleen getraind met officiële ballen. Deze worden door ons vanuit Duitsland geïmporteerd en aan onze Treibball cursisten te koop aangeboden.

 

Beginners

Bij de beginnerscursus starten we met het aanleren van de diverse commando's, zoals 'push' waarbij de hond de bal voor zich uit leert te duwen. Daarnaast spelen de signalen 'come by' en 'away' een grote rol, want met deze commando's leren we de hond om links of rechts om achter de bal te komen.

Bij de cursus is het de bedoeling dat u zelf een (door ons aan te leveren) bal aanschaft. Met deze bal kunt u dus ook thuis op een grasveldje oefenen. 

Omdat Treibball voor zo goed als alle honden geschikt is, en dus ook voor pups, is er geen vooropleiding nodig om bij de beginners te kunnen starten.

Gevorderden

Wanneer u met de hond de Beginnerscursus heeft doorlopen, kunt u door naar de Gevorderden. Het aantal aangeleerde signalen wordt verder uitgebreid. Daarnaast gaan we werken aan het nemen van afstand en het in een goal werken van de bal. Ook dit kunt u thuis op een grasveldje verder oefenen, want met twee simpele paaltjes is al snel een 'goal' gemaakt.

In deze groep starten we ook langzaam maar zeker met een aantal spelelementen, zoals bijvoorbeeld het volgen van een parcours.

Vergevorderden

Bij de Vergevorderdencursus gaan we waar mogelijk werken met meerdere ballen tegelijk. U zult zich kunnen voorstellen dat dit niet alleen betreft het in de goal werken van meer dan één bal, maar dat we de hond ook gaan aanleren met welke bal hij als eerste moet gaan werken. De afstand tussen u en uw werkende hond wordt hierbij ook nog eens extra vergroot. Uw signalen zult u nu dus inmiddels uitermate goed moeten beheersen en de hond dient ze terstond op te volgen, want anders komen de ballen nooit en te nimmer in de goal, zeker niet als het er steeds meer worden.

Het volgen van een parcours, maar zeker ook het dirigeren komen in deze curus met regelmaat aan de orde.

Wedstrijdlopers

Wanneer u in deze groep komt, beheerst u alle signalen, volgt uw hond terstond alle gegeven commando's op en werkt u als team binnen tien minuten tijd acht ballen het goal in. Kortom, wanneer u in deze groep komt, bent u klaar gestoomd om deel te nemen aan de landelijke wedstrijden.

In deze cursus zullen we extra aandacht besteden aan de diverse spelelementen, opdat u ook op dit vlak bij een wedstrijd niet voor een verrassing komt te staan.