HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Instructeursopleidingen

Facebook

Introductie Instructeursopleidingen

HOC Hoeksche Waard hecht veel waarde aan kwaliteit en wil zich niet laten leiden door kwantiteit. Omdat we steeds verder groeien betekent dit dat we binnen ons instructieteam regelmatig vers bloed kunnen gebruiken. Onze instructeursopleidingen zijn pittig. Om de kwaliteit voor onze cursisten te waarborgen, stellen we behoorlijk wat eisen aan onze instructeurs en daarom leggen we de lat hoog.

Op dit moment kennen we twee instructeursopleidingen, beide op het gebied van de gehoorzaamheid. De eerste cursus is een theoretische cursus en de tweede betreft de praktijk.

Beide opleidingen worden afgesloten met een examen en wanneer iemand voor alletwee de examens slaagt, krijgt hij of zij een stageplaats bij HOC Hoeksche Waard aangeboden. Alsdan zal worden bekeken of iemand daadwerkelijk geschikt is om les te geven.

Om ervoor te zorgen dat alle instructeurs volledig op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van trainingen en gedrag, vindt een maandelijkse bijscholing plaats. Door deze permanente educatie werkt het voltallige team op een lijn en wordt een eensluidende visie uitgedragen.

Als je met het "hondenvirus" bent besmet en je het leuk lijkt om andere mensen te begeleiden en aan hen je opgedane kennis over te dragen, zijn onze instructeursopleidingen een echte uitdaging.

 

IOG 1

De opleiding IOG 1 (Instructeursopleiding Gehoorzaamheid 1) is een geheel theoretische cursus, waarbij zaken aan de orde komen als:

  • de kwaliteitseisen die aan een goed instructeur gesteld mogen worden
  • communicatie
  • het ontstaan van gedrag
  • conflictgedragingen
  • probleemgedrag
  • didaktiek
  • rassenkennis

Het betreft een veelzijdige opleiding die qua niveau hoger ligt dan de gemiddelde landelijke cursus op dit vlak.

De opleiding bestaat uit zes lesavonden en wordt afgesloten met een examen. Voor dit examen moet je zijn geslaagd om deel te mogen nemen aan de vervolgopleiding IOG 2. 

 

IOG 2

Bij de opleiding IOG 2 (Instructeursopleiding Gehoorzaamheid 2) dient in praktijk gebracht te gaan worden de bij de IOG 1 opgedane kennis.

Het instrueren en begeleiden van mensen met een hond is een vak apart. Ogenschijnlijk mag het er voor velen misschien niet zo gecompliceerd uitzien, de realiteit is heel anders. Wie denkt een heel eind te komen met slechts het geven van de nodige commando´s aan een groep cursisten, komt van een koude kermis thuis.

Buiten het voorbereiden en redigeren van een les, is het van uitermate groot belang te kunnen observeren en analyseren en aan de hand van deze observaties en analyses oplossingen en verbeterpunten aan te dragen.

Net als de IOG 1 kent ook deze opleiding zes lesavonden. Aan het einde van de opleiding wordt een examen afgenomen, waarbij zoveel mogelijk voor de examenkandidaat onbekende personen en honden worden ingezet. Voor dit examen moet je geslaagd zijn om in aanmerking te komen voor een stageplaats bij HOC Hoeksche Waard.