HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Inhaallessen

Indien een les door slechte veldcondities niet door kan gaan, zal mogelijk worden uitgeweken naar de maandagavond. Reden hiervoor is dat op maandag het café gesloten is en we, indien nodig, gebruik kunnen maken van de parkeerplaats. Dit kan alleen voor de gehoorzaamheidslessen een alternatief bieden. Voor de gehoorzaamheidscursussen geldt verder dat inhaalmogelijkheden op andere cursusdagen dan dat uw les wordt gegeven in overleg met uw instructeur eveneens mogelijk is, ook wanneer u om persoonlijke redenen uw les een keer niet kunt volgen. Cursisten van de gehoorzaamheidstrainingen zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van het juiste aantal lessen wat voor de betreffende cursus staat.

Indien er door specifieke omstandigheden lessen geen doorgang hebben kunnen vinden, denk bijvoorbeeld aan een te nat trainingsveld, te hoge temperaturen om te trainen of onweer, kunnen - voor zover dat in ons vermogen ligt - inhaallessen worden gecreëerd. Deze zullen alsdan hieronder worden aangegeven.

 

De lessen van dinsdag 4-6-19 kunnen als volgt worden ingehaald.

Puppen A van 19:30 uur bij Marijke met startdatum 4-6 (vanavond) wordt een week uitgesteld. De cursus start dus 11-6 en de laatste les is dan 30-7.

Puppen A van 19:30 uur bij Riëtte met startdatum 14-5 is verplaatst naar morgen (woensdag 5-6) om 19:30 uur.

Puppen B van 20:30 uur bij Ina met startdatum 23-4 kunnen inhalen op zaterdag 11:00 uur. 

Puppen B van 20:30 bij Celestina met startdatum 28-5 is verplaatst naar donderdag 6-6 om 20:30 uur. 

Jonge Honden van 19:30 uur bij Ina kunnen inhalen op zaterdag 10:00 uur.

Basis gehoorzaamheid van 20:30 uur bij Marijke kunnen inhalen op donderdag 6-6 om 20:30 uur.

Vergevorderden van 19:30 uur bij Celestina kunnen inhalen op zaterdag om 9:00 uur.

Jacht van 19:30 en 20:30 uur, deze cursisten zijn reeds per whatsapp geinformeerd.