HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Sociale Huis Hond

gehoorzaamheid-shh

De cursus Sociale Huis Hond is een cursus van acht weken. Bij de cursus Sociale Huis Hond moet u denken aan oefeningen die geënt zijn op het oorspronkelijke VZH (= verkeers zekere hond)-examen en onderdelen van de MAG (= maatschappelijk aanvaardbaar gedrag)-test c.q. TOP-test.

Zo dient u met de hond een parcoursje te lopen (wat u overigens wel uit uw hoofd moet leren), er wordt geoefend met harde geluiden en visuele prikkels, de hond moet voedsel wat op de grond ligt leren negeren en zich door middel van allerlei oefeningen, zowel in als buiten uw aanwezigheid weten te gedragen ten opzichte van mensen en andere honden.

 

Het examen Sociale Huis Hond is een landelijk examen van de Federatie Hondensport Nederland (FHN). Het diploma moet u halen om überhaupt deel te kunnen nemen aan gehoorzaamheidsexamens en/of -wedstrijden van de FHN zoals de GG Basis, GG I, GG II en GG III. Ook is dit diploma vereist wanneer u op een gegeven moment zou willen gaan deelnemen aan door de FHN georganiseerde speurexamens en/of -wedstrijden en andere disciplines zoals Flyball. Gezien het feit dat een groot deel van de examenonderdelen in groepsverband wordt afgenomen, is het van belang dat de honden die examen lopen elkaar al meerdere keren hebben ontmoet, want juist het sociale gedrag naar elkaar toe wordt bij dit examen beoordeeld.

Omdat wij van mening zijn dat de onderdelen van het FHN examen de lading van het begrip Sociale Huis Hond niet helemaal dekken, hebben wij de cursus nog eens extra uitgebreid met praktijkoefeningen van alledag, want opvoeden van je hond is ook iets van alledag.

Het lijkt wellicht een eenvoudige cursus, maar dat is het zeker niet. Net als bij iedere andere cursus zult u thuis zelf moeten trainen om voor het examen te kunnen slagen.