HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Jonge Honden

gehoorzaamheid-JH

De cursus Jonge Honden is bestemd voor honden van zes tot negen maanden. Op deze leeftijd verkeren de honden in de puberteit en het zal niet veel uitleg behoeven dat dit niet de meest gemakkelijke periode van het leven is.

Met een hond in de puberteit kan de eigenaar met een behoorlijke dosis frustratie worden geconfronteerd.

Alles wat hij zijn hond met succes heeft geleerd, lijkt de hond plotseling zonder aanwijsbare reden vergeten te zijn. De hond lijkt ook schizofreen te zijn geworden; hij weet ineens niet meer hoe hij heet wanneer hij geroepen wordt en komen doet hij dus ook niet meer.

Met onze cursus Jonge Honden helpen wij u door deze vaak moeilijkere periode heen. Uw hond vertoont gedrag wat, onder invloed van de veranderende hormoonhuishouding, over het algemeen niet als prettig wordt ervaren. Een reutje wat zich langzaam maar zeker gaat profileren als een echte mannetjesputter en een teefje wat zich door de eerste loopsheid ineens van een heel andere kant laat zien zijn hiervan goede voorbeelden. Gedurende de cursus adviseren wij u omtrent de beste aanpak voor de specifieke problemen waar u met uw hond tegenaan kunt lopen.

Duur van de cursus is acht weken. Tijdens de laatste les van de cursus of - indien het einde van de cursus hier voldoende op aansluit op de HOC-examendagen - wordt een proef afgenomen en ontvangt u een certificaat van deelname.