HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Puppen B

gehoorzaamheid-puppenB

Voor de hondjes van circa vier tot zes maanden hebben wij een Puppy B cursus. Deze cursus kent evenals de Puppy A in principe acht lessen. Aangezien pups van deze leeftijd in de zogeheten angstfase verkeren, wordt gedurende deze cursus juist hier het accent op gelegd.

Door middel van onder andere visuele prikkels en geluidsproeven wordt u geleerd hoe om te gaan met deze levensfase van uw pup. Naast een uitbreiding van hetgeen tot nu toe is geleerd, leggen we in deze cursus ook een basis voor de diverse oefeningen van de cursus Sociale Huishond van de Federatie Hondensport Nederland (FHN).

 

Ook deze cursus kent aan het einde nog geen examen; de pups zijn op dit moment nog steeds te jong om daar onnodig druk op te zetten. Aan het einde van de cursus ontvangt u, mits u ten minste vijf lessen heeft gevolgd, een certificaat.