HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Welpen

gehoorzaamheid-welpen

Honden kennen verschillende levensfasen. Bij pups is op dit vlak essentieel de socialisatiefase. Gedurende deze periode, die loopt tot circa twaalf weken, is het van belang dat de pup zoveel mogelijk korte indrukken opdoet, waardoor zijn leervermogen voor de rest van zijn leven wordt geoptimaliseerd.

 

Natuurlijk is er sprake van besmettingsgevaar zolang uw pup nog niet volledig is geënt. Het verdient dan ook aanbeveling geen hondenuitlaatplaatsen, waar op iedere vierkante decimeter ontlasting ligt, op te zoeken. Echter, om uw hond goed te socialiseren moet u hem wel in contact brengen met onder andere verschillende honden, daaronder begrepen ook leeftijdgenootjes. Bedenk dat, in tegenstelling tot het leeuwendeel van de besmettelijke ziektes, een niet goede socialisatie onherstelbaar is. Indien uw hond niet goed is gesocialiseerd, kan hij (extreme) angst en/of agressie gaan vertonen naar andere honden en/of mensen en kan zelfs gedragstherapie dit probleem niet meer oplossen.

Dit alles in ogenschouw genomen, bieden wij cursisten met heel jonge pups de gelegenheid onze Welpencursus te volgen. Deze cursus is puur gebaseerd op de socialisatie van de pup. Het spelenderwijs in contact brengen van de pup met diverse andere pups, mensen en zaken biedt een goed onderdeel van de socialisatie en versterkt bovendien in een vroeg stadum de relatie baas - hond.

Omdat we willen voorkomen dat de nog zo jonge pups eventueel worden beïnvloed door schaduwen die vanwege de 's avonds veelal noodzakelijke veldverlichting ontstaan, wordt de Welpencursus alleen op zaterdag gegeven.

De Welpencursus is een doorstroomcursus. Dit houdt in dat u te allen tijde met uw pup kan starten, mits deze negen weken oud is en twee entingen heeft gehad. Afhankelijk van het moment van starten van de Puppy A cursus die u wilt gaan volgen kunt u een verschillend aantal lessen volgen.