HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Introductie Gehoorzaamheid

Iedereen die een hond aanschaft, ongeacht of het een pup is of een volwassen hond, heeft hierbij een verwachtingspatroon. De een wil graag op het gebied van appèl de hondensport in, de ander wil bijvoorbeeld behendigheid gaan doen of jachttraining en weer een ander bijvoorbeeld combisport of flyball. Op basis van dit verwachtingspatroon wordt de rationele keuze van het ras, geslacht en leeftijd gevormd. Bovendien spelen emoties vaak een grote rol bij de aanschaf van een hond.

Ongeacht wat men voor ogen heeft met de hond te gaan doen, geldt voor iedereen dat het grootste belang is gelegen in een gehoorzame en vrolijke hond.

Kort gezegd zijn de voornaamste eisen die mensen aan honden stellen:

  • dat de hond niet trekt aan de riem
  • dat hij komt als hij geroepen wordt
  • dat hij lief is voor (de) kinderen
  • dat hij geen agressie vertoont naar andere honden
  • dat hij niet sloopt

Het zal geen uitleg behoeven dat dit alles niet vanzelf gaat. In onze gehoorzaamheidscursussen leren wij u hoe u uw hond kunt leren een gelukkig hondenleven te leiden conform de regels die gelden binnen uw gezin, uw roedel.  Door middel van allerlei oefeningen wordt een solide basis gevormd, die een dusdanig sterke fundering kent, dat u, mits er fysiek geen beperkingen zijn, niet alleen alle takken van hondensport kunt beoefenen, maar ook heerlijk kunt genieten van uw hond tijdens een lekkere wandeling aan het strand of in het bos.