HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Open dag 2019

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Afgelastingen

Ingeval door slecht weer de condities van het veld het niet toelaten om erop te trainen (of wanneer om andere redenen lessen geen doorgang kunnen vinden) worden op deze pagina eventuele afgelastingen en verschuivingen van lessen weergegeven. Dat geldt dus ook voor situaties als extreme warmte, vakanties enof andere redenen van afwezigheid van instructeurs etc.

Om een goede beslissing te kunnen nemen, wordt het veld zo kort mogelijk voor de trainingen gekeurd. Dit betekent dat afgelastingen voor trainingen op doordeweekse dagen om 18.00 uur op de site worden gezet en op zaterdagochtend om 08.00 uur.

Wanneer er sprake is van afgelastingen of wijzigingen, zullen deze worden opgenomen in dit artikel onder vermelding van de datum. Indien er op doordeweekse dagen na 18.00 uur en op zaterdag na 08.00 uur geen tekst is opgenomen, betekent dit dat alle lessen doorgang vinden op de daarvoor geldende tijdstippen die dag.

Zaterdag 23-03-2019

Zaterdag 23 maart zijn er toetsen en examens voor de jonge en volwassen honden, hierdoor zijn er geen reguliere lessen.