HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Afgelastingen

Ingeval door slecht weer de condities van het veld het niet toelaten om erop te trainen (of wanneer om andere redenen lessen geen doorgang kunnen vinden) worden op deze pagina eventuele afgelastingen en verschuivingen van lessen weergegeven. Dat geldt dus ook voor situaties als extreme warmte, vakanties enof andere redenen van afwezigheid van instructeurs etc.

Om een goede beslissing te kunnen nemen, wordt het veld zo kort mogelijk voor de trainingen gekeurd. Dit betekent dat afgelastingen 1 uur voor de training op de site worden gezet.

Wanneer er sprake is van afgelastingen of wijzigingen, zullen deze worden opgenomen in dit artikel onder vermelding van de datum. Indien er op doordeweekse dagen 1 uur voor uw trainingstijd  geen tekst is opgenomen, betekent dit dat alle lessen doorgang vinden op de daarvoor geldende tijdstippen die dag.

 

 

 

 

Inhaallessen

Indien een les door slechte veldcondities niet door kan gaan, zal zoveel mogelijk worden uitgeweken naar de maandagavond. Reden hiervoor is dat op maandag het café gesloten is en we, indien nodig, gebruik kunnen maken van de parkeerplaats. Dit kan alleen voor de gehoorzaamheidslessen een alternatief bieden. Voor de gehoorzaamheidscursussen geldt verder dat inhaalmogelijkheden op andere cursusdagen dan dat uw les wordt gegeven in overleg met uw instructeur eveneens mogelijk is, ook wanneer u om persoonlijke redenen uw les een keer niet kunt volgen. Cursisten van de gehoorzaamheidstrainingen zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van het juiste aantal lessen wat voor de betreffende cursus staat.

Indien er door specifieke omstandigheden lessen geen doorgang hebben kunnen vinden, denk bijvoorbeeld aan een te nat trainingsveld, te hoge temperaturen om te trainen of onweer, kunnen - voor zover dat in ons vermogen ligt - inhaallessen worden gecreëerd. Deze zullen alsdan hieronder worden aangegeven.