HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Workshop hoopers

Omdat we zoveel mogelijk mensen kennis willen laten maken met deze leuke tak van hondensport organiseren we een workshop. Deze staat ingepland voor zaterdag 20 mei 2017. Aanvang 14.00 uur.
In deze workshop zal u duidelijk worden dat het hoofdprincipe bij hoopers is dat we de honden leren zelfstandig het parcours te nemen. En het parcours bestaat uit verschillende objecten. Niet alleen hoops, maar ook barrels en gates maken hier deel van uit. Hoopers is toegankelijk voor honden van alle leeftijden en alle rassen. Immers er wordt niet gesprongen en de fysieke belasting kan per hond worden aangepast.
De workshop wordt gegeven door meerdere instructeurs en dus zullen de deelnemers worden ondergebracht in roulerende groepjes. Van de pauze, waarbij iedereen (zeker ook de honden) weer even lekker bij kan komen, maken we gebruik om een demonstratie te geven, zodat het een ieder ook duidelijk is waar naartoe wordt gewerkt. Om een ieder voldoende tekst en uitleg te kunnen geven en de honden ook daadwerkelijk te kunnen laten werken, hanteren we slechts kleine groepen. De kosten voor deze workshop bedragen € 22,50. Eerst na ontvangst van uw betaling bent u verzekerd van deelname. Wilt u van de partij zijn, meld u zich dan hier aan.