HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Proteq Dier & Zorg

algemeen

€10,= korting wanneer u een verzekering afsluit via HOC Hoeksche Waard.

Facebook

Laatste nieuws

Dogfrisbee

dogfrisbee gevorderden 

Er zijn nog een aantal plekjes vrij in de cursus dogfrisbee.

De cursus is op donderdag om 20:30 uur. We starten weer op 26-9-19.

Kijk hier voor meer informatie. 

Flygility

 

Update 15-9-19: de cursus zit inmiddels vol!

Er zijn nog een aantal plekjes beschikbaar in de cursus Flygility. 

De cursus start op dinsdag 24-9 om 19:30 uur. 

Kijk hier voor meer informatie. 

Tarieven

Agility Aantal lessen Prijs
Beginners 10 lessen   97,50
Gevorderden 10 lessen   97,50
Vergevorderden 10 lessen   97,50
Wedstrijdlopers 15 lessen 120,00
     
Apporteersport Aantal lessen Prijs
Beginners 10 lessen 97.50
Gevorderden 10 lessen 97.50
Vergevorderden 10 lessen 97,50
     
Combisport Aantal lessen Prijs
Beginners 10 lessen   97,50
Gevorderden 10 lessen   97,50
Vergevorderden 10 lessen   97,50
     
Dogfrisbee Aantal lessen Prijs
Beginners 10 lessen   97,50
Gevorderden 10 lessen   97,50
Vergevorderden 10 lessen   97,50
     
Flygility Aantal lessen Prijs
Beginners 10 lessen 97,50
(ver)gevorderden 10 lessen  97.50
     
Gehoorzaamheid Aantal lessen Prijs
Welpen per les     9,50
Puppen A 8 lessen   76,00
Puppen B 8 lessen   76,00
Jonge Honden 10 lessen   97,50
Basis 10 lessen   97,50
Gevorderden 10 lessen   97,50
Vergevorderden 10 lessen   97,50
Sociale Huis Hond 9 lessen   87,75
G&G Basis 20 lessen 130,00
G&G I 20 lessen 130,00
G&G II 20 lessen 130,00
G&G III 20 lessen 130,00
     
Hoopers Aantal lessen Prijs
Beginners 10 lessen   97,50
Beginners Plus 10 lessen   97,50
Gevorderden  10 lessen   97,50
     
Jacht Aantal lessen Prijs
Beginners 10 lessen   97,50
Gevorderden 10 lessen   97,50
Vergevorderden 10 lessen   97,50
     
Speuren Aantal lessen Prijs
Beginners 10 lessen   87,50
Gevorderden 10 lessen   87,50
Vergevorderden 10 lessen   87,50
Recreanten per half jaar 118.75
Wedstrijdlopers per half jaar   95,00
     

           Wijzigingen voorbehouden!

Vacatures

HOC Hoeksche Waard is een sterk groeiende hondenschool en feitelijk zijn wij altijd op zoek naar mensen die hun handen uit de mouwen willen steken. Dat kan variëren van incidentele activiteiten tot wekelijks terugkerende activiteiten op allerlei vlakken. Onderstaand geven wij graag een overzicht.

 

Instructeurs Gehoorzaamheid

Omdat wij een zo sterk groeiend aantal cursisten kennen en we toch de kwaliteit niet uit het oog willen verliezen, hebben wij een sterke behoefte aan instructeurs voor deze discipline. Mensen met diploma's en/of ervaring zijn meer dan welkom om contact met ons op te nemen. Heb je geen opleiding gevolgd en ben je geenszins ervaren in het les geven, maar wel heel erg geinteresseerd, bestaat er altijd nog de mogelijkheid om Instructeur Gehoorzaamheid te worden. Echter, je moet je er wel van bewust zijn dat je dan eerst een opleiding tot kynologisch instructeur 2 moet volgen. Tevens zal een gedegen stageperiode doorlopen moeten worden en zal de bereidheid aanwezig moeten zijn een maandelijkse bijscholing te blijven volgen. Ervaring met een eigen hond is een absolute must.

 

Instructeurs Behendigheid

Ook de Behendigheid is een discipline waarin steeds meer mensen actief worden en waarvoor we eigenlijk altijd wel instructeurs kunnen gebruiken. Heb je diploma's en/of ervaring en zou je bij ons les willen geven, laat het ons dan even weten.

 

Instructeurs Jacht

Voor wat betreft de Jachttraining / Apporteersport geldt feitelijk hetzelfde als voor de voorgaande twee disciplines, waarbij moet worden opgemerkt dat eigen ervaring ook hierbij een zeer grote rol speelt. Aangezien de jachttrainingen relatief snel op de diverse locaties worden gegeven, dienen onze Instructeurs Jachttraining zeer zelfstandig te opereren, zonder goed overleg uit het oog te verliezen. Inmiddels hebben we een wachtlijst voor de jachttraining, dus een collega instructeur kunnen we heel goed gebruiken.

 

Instructeurs Combi Sport

Op dit moment zijn er voor deze discipline geen vacatures

 

Barmedewerkers

We hebben weliswaar een piepkleine kantine, maar hij is zeker niet ongezellig. Wij vinden het leuk als mensen wat vroeger komen om eerst een kopje koffie te drinken of als ze even blijven hangen voor een drankje en een kletspraatje met hun mede-cursisten. Om deze mensen te kunnen bedienen hebben we een team van barmedewerkers. Lijkt het je wat om een cursusavond (of zo nu en dan als invaller) kantinedienst te draaien, horen wij dat graag.

 

Medewerkers evenementen

Met de groei van het aantal cursisten, groeit ook het aantal evenementen en juist dan kunnen we altijd veel helpende handen gebruiken. Is er een evenement en je bent beschikbaar, meld je dan even aan.

 

Wil je reageren op één van de bovenstaande vacatures, neem dan contact op met Ina Speksnijder mobiel 06-13504777 of stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met HOC Hoeksche Waard.

Deskundigheid, competentie en vertrouwen

 1. Alle instructeurs van HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard (hierna te noemen: HOC Hoeksche Waard) zullen, naar hun beste vermogen, ernaar streven elke hond de meest adequate begeleiding te geven, waarbij het welzijn van de hond uitgangspunt behoort te zijn.

 2. Alle instructeurs zullen de grenzen van hun deskundigheid, werkend op het terrein van honden, in acht nemen. Zij zullen zich onthouden van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van eigen deskundigheid en/of bekwaamheid.

 3. Alle instructeurs zullen de cursisten en hun hond naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons. Zij zullen feiten van vertrouwelijke aard, aan hen toevertrouwd, te allen tijde respecteren.

Loopsheid en besmettelijke ziekten

 4. Alle honden, ongeacht de leeftijd of het ras, zijn welkom. Loopse teven worden ten tijde van hun loopsheid niet toegelaten op het trainingsveld. Indien honden een besmettelijke ziekte hebben, zoals bijvoorbeeld kennelhoest, is het ,ter voorkoming van verspreiding van het virus, eveneens niet toegestaan met deze honden naar de trainingen te komen.

Aansprakelijkheid

 5. Iedere cursist is zelf aansprakelijk voor eventuele schade aangericht door zijn of haar hond aan derden. Cursisten dienen derhalve zelf zorg te dragen voor een dekkende WA-verzekering.

Bereikbaarheid en communicatie

 6. Cursisten die verhuizen, dienen hun adreswijziging tijdig kenbaar te maken, zodat ze te allen tijde bereikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor een wijziging van het e-mailadres of het telefoonnummer.

 7. Naast de door HOC Hoeksche Waard verstrekte informatie via de website wordt er naar cursisten zoveel mogelijk gecommuniceerd per email voor wat betreft de te volgen cursus(sen). Nieuwtjes worden gecommuniceerd op onze website en facebookpagina https://www.facebook.com/hoc.hoekschewaard

Cursusgeld

 8. Cursisten van HOC Hoeksche Waard zijn behalve het cursusgeld geen jaarlijkse contributie verschuldigd.

 9. Inschrijven voor cursussen kan geschieden online, via e-mail en/of telefonisch. De inschrijving wordt op een zo kort mogelijke termijn aan de cursist bevestigd. Indien bij aanvang van de cursus het verschuldigde cursusgeld niet is voldaan, heeft HOC Hoeksche Waard, anders dan nadrukkelijk overeengekomen, het recht de cursist te weigeren.Tot twee weken voor aanvang van de cursus kan deze nog kosteloos worden geannuleerd. Tot één week voor aanvang van de cursus kan men annuleren, maar is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd, ongeacht of de cursist wel of niet gaat deelnemen.

10. HOC Hoeksche Waard verplicht zich, ingeval van prijsstijgingen, de cursisten tijdig, doch in ieder geval uiterlijk per het moment van inschrijven, hiervan op de hoogte te stellen.

Annulering van lessen

11. In geval de weersomstandigheden van dat moment (onweer of extreme hitte) c.q. de weersomstandigheden in voorgaande dagen de conditie van het veld zodanig hebben verslechterd dat er niet op verantwoorde wijze les gegeven kan worden, zal op de website hondenopleidingscentrum.nl worden aangegeven of en zo ja, welke lessen worden afgelast c.q. verschoven. Dit gebeurt uiterlijk 1 uur voor de les.

12. Bij ziekte/afwezigheid van de instructeur:

- Zal HOC Hoeksche Waard een vervangend instructeur regelen; of

- Haalt de instructeur de betreffende les op een nader te bepalen datum/tijdstip in.  Wanneer er geen inhaalmogelijkheden zijn, zal de afgelaste les verrekend worden met de  vervolgcursus.

13. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging.

14. Als de cursist één of meer lessen annuleert, is dit voor rekening van de cursist.

15. Als de cursist niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cursist.

16. Bij een groepsles heeft de cursist het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen, mits deze op de hoogte is van de oefeningen en de lesmethode.

17. Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk indien er in desbetreffende cursus mogelijkheden voor zijn. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met HOC Hoeksche Waard ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor aanvang van de les is afgezegd zonder verklaring van overmacht vervalt het recht op inhalen.

18. Bij alle cursussen die maar 1x per week plaatsvinden en inhalen dus niet mogelijk is, bestaat er de mogelijkheid verhinderingen in mindering te brengen op de factuur van het cursusgeld. Hierbij geldt een maximum van 2 lessen op een 10 weekse cursus en 1 les op alle cursussen bestaande uit 9 lessen of minder. Deze verhinderingen dienen bij inschrijving voor desbetreffende cursus te worden vermeldt.

 Opruimen van ontlasting

19. Ter voorkoming van overlast voor anderen, is iedere cursist verplicht een poepzakje bij zich te hebben, opdat eventuele ongelukjes op het trainingsveld adequaat opgeruimd kunnen worden. Poepzakjes kunnen worden gedeponeerd in de vuilnisbakken die aan het hek hangen.

 Inentingsboekje

20. Bij de eerste les dienen de cursisten hun inentingsboekje mee te nemen, opdat nagegaan kan worden of de honden afdoende zijn ingeënt.

Minimum leeftijd voor kinderen

21. De minimumleeftijd om in een cursus de hond te mogen handlen is 14 jaar. Bij cursisten onder de 16 jaar behoudt HOC Hoeksche Waard het recht om te bepalen of de cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

Klachtenregeling

22. HOC Hoeksche Waard werkt te allen tijde toe naar tevreden klanten. Cursisten die desalniettemin ergens ontevreden over zijn, wordt verzocht dit kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek met hun instructeur, opdat deze de gelegenheid heeft hier iets mee te doen. Cursisten die na een persoonlijk gesprek met hun instructeur nog steeds een gevoel van ontevredenheid hebben, omdat ze van mening zijn dat het gesprek met de instructeur niet heeft geleid tot een oplossing voor het gerezen probleem, kunnen rechtstreeks contact opnemen met Ina Speksnijder via de algemene contactgegevens van HOC Hoeksche Waard.

21. Ingeval een cursist een officiële klacht wil indienen, kan dit via het algemene e-mail adres van HOC Hoeksche Waard: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.In deze mail dient te zijn opgenomen:

- gegevens van de cursist en diens hond

- een zo concreet en compleet mogelijke omschrijving van het gerezen probleem

- voor zover van toepassing een beschrijving van een voorstel om tot een oplossing te komen

  De ontvangst van deze mail zal binnen drie werkdagen worden bevestigd. In deze bevestiging zal worden opgenomen:

- een korte beschrijving van de aangedragen klacht, een korte uiteenzetting van het tijdstip en de manier waarop de klacht zal worden onderzocht en de verwachtingstermijn waarbinnen de cursist een reactie op de ingediende klacht zal ontvangen. Aan de hand van de inhoud van de mail zullen alle betrokkenen worden gehoord en zal er een gezamenlijk overleg worden geënsceneerd, opdat alsnog tot een bevredigende oplossing gekomen kan worden.

Slotbepalingen 

22. HOC Hoeksche Waard is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kvk nummer 72800623 en aangesloten bij de Federatie Hondensport Nederland (FHN). Alle landelijke examens zullen worden afgenomen door een keurmeester van de FHN.

23. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien behoudt HOC Hoeksche Waard zich het recht voor, in alle redelijkheid en billijkheid, achteraf te beslissen.

Instructie

Het instuctieteam van HOC Hoeksche Waard bestaat momenteel uit 19 personen, verdeeld over de diverse disciplines. 

Omdat succes valt of staat onder andere met een goede communicatie, treft u onderstaand een lijstje met telefoonnummers waarop onze instructeurs bereikbaar zijn.

 

 Ina Speksnijder              06-13504777  overall
 Lia Romeijn  078-6743834  gehoorzaamheid + agility
 Riëtte te Lindert  06-29253309  gehoorzaamheid + speuren
 Marijke Labrie  06-15043431  gehoorzaamheid + speuren + dogfrisbee
 Jacqueline Schrier  06-13449266  gehoorzaamheid + dogfrisbee
 Tessa Tenwolde  06-12032300  gehoorzaamheid
 Celestina Ruscillo  06-33700405  gehoorzaamheid
 Amanda Langbroek  06-83189530  gehoorzaamheid
 Angeline Hamstra  06-45784363  combisport
 Ineke Muilwijk   06-10970842  combisport + agility
 José Verwaard  078-6747110  agility
 Sanne Baksteen  06-16361389  agility
 Sylvia den Ouden  06-38301544  hoopers
 Bert van Leeuwen  06-14998435  jacht
 Jan Derksen  06-38547417  apporteersport
 Antoin Schrier  06-55128411  dogfrisbee
 Peter Mols  06-4190869  Flygility
 Sanne Vijlbrief  xx  speuren
 John Geubels  06-13540659  speuren

Routebeschrijving

 

Ons trainingsveld ligt rechts achter de parkeerplaats van Café Platte Reedijk.  

Vanuit Rotterdam (A29):

Afslag 21 (de eerste afslag na de Heinenoordtunnel) richting Oud-Beijerland / Mijnsheerenland / 's-Gravendeel. Aan het einde van de afrit bij de stoplichten naar rechts. Volgende stoplichten rechtdoor. Volgende stoplichten naar rechts. Eerste gelegenheid bij aanduidingsbordje Restaurant naar rechts.

 

Vanuit Numansdorp (A29):

Afslag 21 richting Oud-Beijerland / Mijnsheerenland / 's-Gravendeel. Aan het einde van de afrit bij de stoplichten naar rechts. Volgende stoplichten naar rechts. Eerste gelegenheid bij aanduidingsbordje Restaurant naar rechts.

 

Vanuit Oud-Beijerland (N217):

De A29 oversteken. Eerstvolgende stoplichten (waar links het Busstation Heinenoord en de Rabobank gevestigd zijn) naar rechts. Eerste gelegenheid bij aanduidingsbordje Restaurant naar rechts.

 

Vanuit 's-Gravendeel (N217):

Rijd richting de A29. Bij de stoplichten (waar rechts het Busstation Heinenoord en de Rabobank gevestigd zijn) links af slaan. Eerste gelegenheid bij aanduidingsbordje Restaurant naar rechts.

 

 

Wie zijn wij?

HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard opgericht in 2003 door Hanny de Winter (in memoriam) is per 1 oktober 2018 overgenomen door Ina Speksnijder. 

HOC Hoeksche Waard heeft als doel zodanig cursussen aan te bieden dat niet alleen aan opleiding maar ook aan opvoeding in ruime mate aandacht wordt besteed. Want wat is ten slotte de waarde van een hond die heel "geleerd" is, maar maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag vertoont? Iedereen wil graag een gehoorzame maar zeker ook vrolijke hond, waaraan hij veel plezier beleeft. Om dit te bewerkstelligen gaan onze opleidingen uit van het beloningssysteem.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Zo wordt u begeleid door gediplomeerde en ervaren instructeurs, die bovendien maandelijks worden bijgeschoold voor wat betreft de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hondentraining en hondengedrag. 

Wij waken ervoor dat de groepen niet te groot worden. Dit betekent dat wij nogal eens mensen teleur moeten stellen omdat de cursussen vol zitten. Echter, wij hechten er waarde aan vast te houden aan een gering aantal cursisten per groep, omdat alleen dan de instructeurs voldoende aandacht kunnen besteden aan iedere individuele combinatie.

Veiligheid valt eveneens onder ons keurmerk kwaliteit. Op ons geheel omheinde trainingsveld kunt u met een gerust hart uw hond een oefening los van de lijn laten doen.

In het besef dat de socialisatiefase bij een hond loopt tot twaalf weken, bieden wij de gelegenheid om reeds met een pup van negen weken bij ons actief te worden. Echter, de hond dient wel tenminste twee keer geënt te zijn. Omdat - net als bij de hondenpensions en de hondenuitlaatservices ook bij ons meerdere honden bij elkaar komen, adviseren wij onze cursisten dat zij hun hond jaarlijks (extra) laten enten tegen Kennelhoest ofwel de griep onder de honden.

Verder is HOC Hoeksche Waard aangesloten bij de Federatie Hondensport Nederland. Hierdoor zijn we in staat landelijk te opereren op het gebied van meerdere disciplines.

Onze website zal u per discipline wijzer maken omtrent ons cursusaanbod, de mogelijkheden en de tarieven en dergelijke. Mochten er desalniettemin vragen zijn, aarzel dan niet even contact met ons op te nemen.